torsdag 17. juli 2008

Nye billettpriser, mer veksling

1. august justerer Ruter billettprisene sine. Dette er første gang siden sammenslåingen mellom bestillerfunksjonen i Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk, og kommer i stedet for justeringene som ikke kom til vanlig tid (1. januar for SL, 1. mars for Oslo Sporveier).


Ruters nye prisliste fra 1. august favoriserer faste kunder som reiser ofte. Nødvendig prisstigning tas primært på enkeltbilletter


Det betyr at flexikort beholder samme pris, månedskort blir betydelig billigere, og enkeltbillettene stiger til 24/34 kroner for voksen og 12/17 kroner for barn (høyeste pris er kjøp hos fører). Hva som skjer med dagskort er litt spesielt, for mens Ruter skriver I Oslo blir alle periodekort betydelig billigere skriver de samtidig litt lenger nede i pressemeldingen at Takket være ekstra tilskudd fra Oslo har man imidlertid kunnet skjerme flexikort og dagskort og minimalisere prisøkningen på enkeltbilletter i Oslo. Ruter mener tydeligvis at dagskort ikke er et periodekort, og der er jeg uenig.

Nok om det.

Den nye hverdagen for oss førere blir altså en voldsom økning i veksling ved salg av enkeltbilletter. Det hadde vært spennende å se noen høye herrer forsvare den økte prisen på førersolgte billetter med tidsbesparingsargumentet denne gangen...

Som en service til både kolleger og reisende har jeg snekret sammen en prismatrise som gjør det lett å se hva man må betale for kombinasjoner av enkeltbilletter, opp til fem voksne/fem barn, for førersolgte billetter:

tirsdag 15. juli 2008

Stortingsgata - svære greier

Det er sikkert mange lesere som ikke helt har begreper om hvor mye busstrafikk som egentlig går gjennom Stortingsgata, og følgelig for et apparat det er når alle disse linjene må sendes andre veier.

Det er jo som kjent ingen fornuftige omkjøringsveier, så det som blir gjort, både i sommer og for tre år siden da Stortingsgata ble renovert, er at man legger en midlertidig asfaltstripe tvers over rådhusplassen.

Det er intet mindre enn 20 busslinjer som må flyttes, pluss nattbuss- og morgenbusslinjer. Tre trikkelinjer blir også jaget bort.

Her er en grafikk som angir de nye traseene og nye, midlertidige holdeplasser: