fredag 23. mai 2008

Upopulære miljøbusser

Linje 21 er blitt profilert som ekstra miljøvennlig, siden den er ment å trafikkeres utelukkende av nye busser som går på bioetanol -- eller rett og slett etanol. Det er visst vanlig å kalle etanol som brukes som drivstoff for bioetanol, det høres vel ekstra miljøvennlig ut da.

Det har vært enkelte barnesykdommer med disse bussene, for eksempel gjengangere som at de trekker dårlig (bussene skal trimmes i forbindelse med service fremover) og dørproblemer (lufttrykket skal økes). I tillegg er det alltid noen som misliker alle busser som ikke heter noe med MAN...

Jeg ser i mediene at beboere i Camilla Colletts vei, en trang gatestubb 21-bussen kjører gjennom, klager over støy fra disse bussene. Det synes jeg er merkelig, for jeg har aldri oppfattet motorlyden fra disse bussene som verre eller bedre enn andre busser, verken på tomgang eller i forbifarten.

- Bussene har en litt annen motorlåt og resonans. Jeg ser ikke bort fra at det er noe med motorstøyen som påvirker miljøet på en eller annen måte, sier trafikksjef Tore Bogen i Ruter AS. Han har samtidig bedt produsenten om dokumentasjon på hvorvidt støykravene virkelig oppfylles.

Men altså -- på bildet i avisen ser vi en desibelmåler. Den er tydeligvis bare brukt som en attrapp, for ikke et eneste sted i artikkelen er det nevnt et konkret desibeltall. Ikke fra målinger i gaten, ikke fra målinger inne i leilighetene, og ikke målinger fra normale dieseldrevne busser. Det er ikke nevnt hvilke krav som stilles til lydtrykk fra trafikk. Tore Bogen nevner heller ikke hvilke konkrete krav som er stilt, utover at de er «ganske strenge» og «i tråd med direktiver».

Det er synd at en tilsynelatende interessant artikkel vinkles som ren synsing.

Ingen sier et eneste ord om den spesielle eksoslukten heller...

lørdag 10. mai 2008

To alvorlige hendelser

Den siste uken har to alvorlige hendelser hvor bussen er innblandet funnet veien til avisoverskriftene i Oslo.

Den ene hendelsen fant sted der 30-bussen kjører ut fra Herslebs gate og inn i Trondheimsveien retning sentrum. På et eller annet vis har bussen kollidert med en syklist:I følge avisartikkelen ble syklisten påkjørt i fotgjengerfeltet. Jeg vil på rent generelt grunnlag minne om at syklister IKKE har fotgjengerens rettigheter i et fotgjengerfelt.

Dette er et lyskryss hvor bussen kjører svært sakte selv når man er så heldig å slippe å måtte stoppe for rødt lys. Det ser kanskje ikke slik ut for folk uten erfaring med å kjøre store kjøretøyer, men i dette krysset er det svært trangt. Rette vedkommende hos oss forsøker, så langt resultatløst, å få ansvarlig myndighet til å flytte stopplinjen (der den røde personbilen står) lenger unna krysset. Vi håper det skjer noe før sommeren, for da begynner det å gå leddbusser på linje 30...

Jeg vet ikke hvor syklisten kom fra, og skal derfor ikke forsøke å mene noe om hendelsesforløp eller skyld. Det er dette politiet er ansatt for å gjøre.

Føreren ble fratatt sertifikatet på stedet. Dette er en praksis som fagforeninger i hele transportbransjen er sterkt imot. (enda en link her) Nylig ble også politiet dømt til å erstatte tapt arbeidsinntekt samt betale oppreisning til en sjåfør som var uten sertifikat i 11 dager (dessverre ingen link her, leste det i et fagforeningsblad og finner det ikke på nettet).

Den andre hendelsen skjedde noen dager senere, litt lenger borte i Trondheimsveien, da en syklist ikke fikk lov til å ta med seg sykkelen sin på en overfylt 31-buss. Det kom til munnhuggeri mellom syklisten og sjåføren, før syklisten til slutt gikk til angrep på sjåføren:Her står bussen og sperrer all trafikk i kollektivfeltet i Trondheimsveien midt i ettermiddagsrushet, mens syklisten blir arrestert og tiltalt for ordensforstyrrelse, vold mot offentlig tjenestemann og legemsbeskadigelse. Sjåføren var ikke i stand til å kjøre videre etter angrepet.