lørdag 22. november 2008

Drømmen om ny bussterminal i OsloBussterminalen i Oslo har sprengt kapasitet og er i tillegg mørk, trang og med mange "bulkefeller". Men det finnes håp om ny bussterminal en vakker dag.

Mars 2007:
Posten selger brevsenteret til KLP eiendom, mens politikerne vil ha bussterminal på eiendommen.

"...Bussterminalens eiere Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune vil nå i dialog med KLP om bruk av byggets førsteetasje og underetasje til buss-bruk. Det bekrefter leder av samferdselskomiten i Akershus, Erlend Helle, fra SV... - ... Bygget vil først være ledig om tre år når Posten pakker sakene og flytter inn i nye lokaler i Lørenskog... "

Juni 2008:
KLP engasjerer arkitektkontoret MAD til å tegne nytt bygg på eiendommen. Forslaget er spektakulært og preges av et høyhus på 127 meter.

"...Etter planen skal den gamle brevsentralen rives, og det nye høyhuset med tilbygg skal romme byens nye bussterminal, som flyttes fra Galleri Oslo og bygges som et lokk over sporene på Oslo S, som dermed blir direkte forbundet med bussterminalen... - ... I beste fall kan bygget stå ferdig i 2013/14..."

September 2008:
Saken har havnet hos bydelsdirektøren og han kommenterer forslaget: "... Ny bussterminal over sporområdene er en spennende idè, men siden sporområdet ikke er en del av planområdet, stiller bydelen seg kritisk til å ”utsette” problematikken i forhold til bussterminalen ved å forutsette at denne plasseres annet sted. Bydelsdirektøren mener at bussterminalen må løses annet sted før man evt. vedtar en plan for dette området uten bussterminal i 1. etg..."

Politikerne ønsker en bussterminal i byggets 1. etasje, mens forslaget fra MAD innebærer at bussterminalen legges som et lokk over Oslo S. Siden Oslo S ikke er en del av området til KLP eiendom, så strander dette forslaget så langt.

Ja, så er det bare å vente i spenning på fortsettelsen...tirsdag 18. november 2008

Anbud på Romerike

Anbudspakker fordelt.

Det store bussanbudet på Romerike ble fordelt på tre operatørselskap.
Styret i Ruter AS (tidligere Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk, som ble slått sammen til ett trafikkselskap) har tildelt kontrakter etter anbudskonkurranse om busskjøring på Romerike.

Anbudet var delt i 6 ruteområder som til sammen omfatter nesten 300 busser og 12 millioner reiser årlig. Kontraktene er samlet verdt i overkant av 400 millioner kroner årlig. 6 busselskap meldte seg på i konkurransen, 3 av dem får nå anledning til å inngå kontrakter med Ruter.

Tildelingene er for hver enkelt kontrakt basert på en samlet vurdering av tilbudenes pris, kvalitet og miljøaspekter, samt tilbydernes gjennomførings-evne. Denne gangen viste det seg imidlertid at tildelingen ville ha blitt den samme om prisen alene hadde vært utslagsgivende.

Den største kontrakten gjelder ruteområde nr 5, som blant annet omfatter busstrafikken mellom Oslo og Lillestrøm, med over 7 millioner reiser årlig. Denne ble vunnet av Unibuss AS.

De nye kontraktene vil innebære et stort kvalitetsløft for busstrafikken på Romerike. Alle ordinære rutebusser blir helt nye, tilrettelagt for universell tilgjengelighet, enten med lav og trappefri innstigning eller med rullestolheis. Klimaanlegg blir standard, og bussene utstyres med de mest miljøvennlige dieselmotorene som finnes på markedet i dag.

Her er en liste over resultatet: (Operatør pr i dag i parantes)

Pakke 1 (Eidsvoll) ble vunnet av Nettbuss (Nettbuss)

Pakke 2 (Nes) ble vunnet av Nettbuss (Nettbuss)

Pakke 3 (Nannestad/Gjerdrum/Skedsmo) ble vunnet av Unibuss (Norgesbuss)

Pakke 4 (Aurskog-Høland/Trøgstad) ble vunnet av Nettbuss (Norgesbuss)

Pakke 5 (Skedsmo/ Lørenskog/ Sørum/ Fet/ Rælingen) ble vunnet av Unibuss (Norgesbuss)

Pakke 6 (Enebakk/Rælingen) ble vunnet av Concordia (Norgesbuss)


Kjøring etter de nye kontraktene starter 1. juli 2009.

Her har Norgesbuss blitt skjøvet helt ut av bildet, og Romerike blir delt mellom Unibuss, Nettbuss og Concordia.

Unibuss er Oslos største busselskap, og kjører ca 80% av busstrafikken i Oslo. Unibuss overtok også all kjøringen i Tønsberg fra Nettbuss med virkning fra 1.januar i år, og med dette stykket av Romerike-kaken har de blitt av betydelig størrelse også utenfor Oslo.