torsdag 11. november 2010

Det er den tiden på året igjenSer du alle de som ikke har lys eller refleks her?

mandag 23. august 2010

«Skal bare…»


«…ødelegge min arbeidsgivers ry.»

Det ser ikke ut til at sjåførene eller deres arbeidsgivere tenker så mye på reklameverdien av dette.

Bildet er tatt i ettermiddag. Krysset er i sørvestre ende av Birkelunden. Det er jo nesten ikke noe trafikk der som trenger oversikt, er det vel?

mandag 25. januar 2010

Bilist dømt for uaktsomt drap

I Nettavisen kan vi lese at det nå er avsagt dom mot bilisten som i mai var involvert i en ulykke som førte til at en kjent toppidrettstrener døde.

Min rettferdighetssans sier meg at dommen var rimelig.

Samtidig vet vi at liknende situasjoner oppstår flere ganger daglig i og rundt byene i Norge, og at det tilsynelatende bare er tilfeldigheter som gjør at ingen dør oftere.

Men det er en urovekkende holdning at bilisten mener han fortsatt ikke har gjort noe galt; han begrunner sin uskyld med at han skal ha sett seg godt for og har gjort "alt riktig", men likevel ikke sett fotgjengere som var på fortauet han skulle krysse.

Det er en viss lærdom å ta av det som har skjedd her, for alle trafikanter.

For myke trafikanter er den at man aldri kan stole på hva de andre trafikantene gjør, og at prisen for å gjette feil kan være døden eller et liv som invalid.

For trafikanter med kjøretøy, så burde lærdommen være at med større kjøretøy følger større konsekvenser og derfor større ansvar.

torsdag 14. januar 2010

Endelig...

Endelig skal det blir slutt på kortsalg på bussene i Oslo. Dette har de hatt i andre byer i Europa i lang tid. Endelig følger vi etter.

Kanskje med litt tid, så blir det fullstendig kontantfritt på bussene.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=593243