søndag 18. oktober 2009

Enveisregulering

Det ser ut til at Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har ombestemt seg angående sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater.

Jeg har skrevet litt om dette i forbifarten nå nylig, og det er jo på en måte litt gledelig at man er villig til å se på saken på nytt.

Dessverre er det en del mangler og unøyaktigheter i VG-saken.

Bakgrunnen for denne saken er at det i 2004 ble åpnet for sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Men dette forutsetter skilting,…


I 2004 ble det ikke åpnet for det, det ble delvis gjenåpnet. Litt lenger tilbake i tid var det ikke noe forbud i det hele tatt, det var en beskrivelse i Skiltforskriften som ble endret tilsynelatende uten nøyere ettertanke.

I tillegg er det dårlig dekning for å hevde at det er forbudt å sykle mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Jeg siterer igjen fra Skiltforskriften:

Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene.


Men ikke bare det, det er ikke noe eksplisitt forbud mot å sykle mot kjøreretningen dersom man ikke har passert skiltet. Det vanlige motargumentet mot dette under sjåføropplæringen er at skilt 526 Envegskjøring vil ha opplyst trafikanten om dette før han/hun snudde:

Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første vegkryss.


En bilist vil jo - med mindre det er feilskiltet - ha passert et slikt skilt eller skilt 302. Men en syklist kan komme fra mange steder, og ikke bare en eiendom eller sted hvor man har passert noen av disse skiltene. I Oslo er det mange steder hvor en syklist kan komme inn på en vei uten å ha mulighet til å se hvorvidt en gate er enveiskjørt eller ikke. Jeg tenker ikke på at man kommer fra skauen og en godt skjult sti, hopper over et gjerde, eller liknende, men f.eks. heller at man kommer fra en godt merket offentlig gang- og sykkelsti.

Dette hindrer ikke landets viktigste trafikkorganisasjoner i å mene at syklister skal være synske (se svarene på situasjon 5, og legg merke til følgende presisering i spørsmålet: "Avstanden mellom de to kryssene er ikke gitt, men kan være lang". Per 2003 mente altså representanter med uttalerett på vegne av ATL, Vegdirektoratet, NAF, Trygg Trafikk og Trafikkforum at man som syklist har ansvaret også for skilting man ikke kan være klar over. Jeg mener at disse svarene tilsier at vedkommende personer ikke burde ha førerkort, for en så liten trafikkforståelse skaper unødig risiko i trafikken.

Dersom noen veipolitikere, -byråkrater eller polititjenestemenn fortsatt mener at syklister skal være synske, så kan jeg godt ta med disse på sykkeltur i Oslo, kjøre ut i noen gater, og be de peke for meg hvordan jeg kan vite hvilken kjøreretning som er lov i dag. (Samtidig kan vi godt ta en liten titt på sykkelfeltenes merking, bredde og grad av respekt for disse blant andre trafikanter.)

Jeg ønsker meg en ny form for skilting av enveiskjøring som ikke baserer seg på et skilt som heter "Innkjøring forbudt" og synske trafikanter.

Jeg ønsker meg en skilting som tydelig markerer hva tillatt - eller kanskje anbefalt - kjøreretning er, også når man kommer fra gang- og sykkelstier. Så kan vi heller kanskje skaffe oss skilt hvor det står "sykling ikke tillatt" der hvor det virkelig kan være farlig, kanskje noen flere da gidder å respektere skiltingen også.

Jeg ønsker en nyskriving av trafikkreglene som lages med utgangspunkt i at veiene er til for flere trafikanter enn bilistene, at annen transport blir fullverdig. Ikke glem alle som nå bruker rullebrett (skateboard), rulleskøyter, rulleski, eller hva de nå skulle finne på å bruke!

Jeg ønsker meg at man ved gravearbeider og andre arbeider som sperrer gang- og sykkelsti/-vei eller fortau setter opp skilt om dette langt nok unna til at man finner trygge, lovlige alternativer.

Og så ønsker jeg at gang- og sykkelveier får tydelig merkede og lett tilgjengelige inn- og utveier, slik at man ikke halvveis oppe i en lang oppoverbakke blir utsatt for aggressive, farlige kjøremønstre fordi man tydeligvis skulle krysset en grøft for å være et annet sted. Hvem vet, kanskje de blir lettere å bruke for folk med mobile rullestoler også.

fredag 2. oktober 2009

Bussjåfør dømt for uaktsomt drap

Mens vi fortsatt er skremt av og snakker om den ferske dødsulykken på Strynefjellet, ble sjåføren som var innblandet i en tilsvarende ulykke i Verdal for to år siden i dag dømt til 75 dagers betinget fengsel.

Vi kan lese hos Yrkestrafikkforbundet (YTF) at lederen for den lokale YTF-avdelingen er veldig skuffet. – Dette er en trist dag for alle sjåfører. Ansvaret vi pålegges er umenneskelig. Sjåføren har 30 års erfaring, og har tidligere aldri vært blandet inn i noe alvorlig i trafikken, sier han.

Ulykken skjedde da bussen plutselig kom inn på et svært glatt område, og skled av veien. Tre ble drept og flere skadet. Dommen ble den samme som aktors påstand. Ifølge VG ble sjåføren dømt for uaktsomt drap og uaktsomhet med betydelig legemsbeskadigelse.

Sjåføren sitter med hele ansvaret for at bussen er skodd etter forholdene. Dommen gjør det klart at det er sjåføren som er uaktsom dersom disse nær-mytiske forholdene plutselig og helt uventet endrer seg radikalt til det verre.

torsdag 1. oktober 2009

Bruk av horn

Kjære medtrafikanter som har kjøretøy utstyrt med horn!

Vær snille, ikke bruk dette unødig!

Bruk det til å varsle fare, og ikke til:

  • hilsing
  • "klage" på trafikanter dere selv har vikeplikt overfor
  • "klage" på andre trafikanter som ikke gjør som dere vil
  • … vel, dere fatter poenget?
Det kan være veldig distraherende for andre trafikanter med et horn som tuter like i nærheten, det trekker oppmerksomheten vekk fra det øvrige trafikkbildet, og det kan føre til ulykker.

Dette er spesielt viktig nå som det er litt småglatt på veier som har fått sitt første høstregn, høstløv og kanskje første frost - kjøreegenskapene endrer seg drastisk, og da får et øyeblikks feilrettet oppmerksomhet fort konsekvenser.

Syklister bør være spesielt oppmerksomme på at bremselengden på sykkel i nedoverbakke kan bli katastrofalt mye lengre, og at trikkeskinner og metallrister er enda mindre morsomme enn til vanlig.

Takk for at de fleste av dere kjører oppmerksomt og varsomt!