lørdag 29. september 2007

- folks trafikkmoral er i fritt fall

NRK Østlandssendingen har også oppdaget at oslofolk kjører mye på rødt lys.


"Så langt i år har politiet bøtelagt like mange som i hele fjor for kjøring på rødt lys, og de mener bilistene mister respekten for rødt lys.

Plan- og utredningssjef i Trygg Trafikk, Tori Grytli mener dette kan skyldes økt egoisme.

- Jeg synes enkelte bilisters passering på rødt lys er skremmende, og det er alarmerende, sier Jan Kristiansen, avdelingssjef, ved Trafikkorpset i Oslo politidistrikt."


Det kan skyldes egoisme, at folk er så opptatt av å komme fort frem selv at de ikke bryr seg om lover og regler.

Det kan også skyldes at folk rett og slett ikke følger med tilstrekkelig når de kjører, muligens fordi de har forledet seg selv til å tro at det å kjøre bil, det er jo ikke vanskelig.

At folk ikke følger med, det er veldig lett å se - de kjører ikke bare mot rødt lys, de kjører også i strid med annen skilting, overser stopplinjer, merker ikke at det står BUSS TAXI i den filen de kjører i, og innimellom overser de også skilter med innkjøring forbudt.

En tredje mulighet er at politiet de siste årene har hatt et voldsomt fokus på fartsovertredelser, og ingenting annet. De kan ikke vente annet enn at ting sklir ut, når det viser seg gang på gang at man kan gjøre hva man vil i trafikken uten at politiet bryr seg, så lenge man ikke kjører for fort.

Gratis tips til oslopolitiet: Begynn å håndheve mer enn bare fartsgrensene.

Stor økning i ilagte forelegg

NRK Østlandssendingen melder i dag at det har vært en stor økning i ilagte forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i Oslo.

Mens det i hele fjor ble ilagt 611 forelegg, var det per 26. september ilagt 623 forelegg så langt i år.

Det blir i snitt ca 2.3 forelegg om dagen.

Med mitt kjennskap til politiets oppførsel ved åpenbare trafikale forseelser er det jo et imponerende antall, det er så, men jeg vil tro det er mulig å øke dette tallet temmelig radikalt.

torsdag 27. september 2007

Hva er 6 kvartaler langt?

Svar:

Drøyt 10 trikker i kø i Vogts gate.Endelig gjøres det noe med fundamentet for trikken i gata. Dette vil gjøre det bedre for alle involverte trafikanter! I tillegg bygges det ny Torshov holdeplass. Men i formiddag var det raskere å gå til/fra sentrum for de som bor der ...

søndag 23. september 2007

Litt om blindsoner

VG har en artikkel om blindsonen på lastebiler i dag. De nevner også kort at noe av den samme problematikken gjelder for busser.

Alle har vel opplevd å komme løpende skrått bakfra mot en buss som står på en holdeplass, men at bussen bare kjører. Det er den minst dramatiske konsekvensen av blindsonen man kan oppleve.

I artikkelen nevnes det at det arbeides med et påbud om ettermontering av speil på lastebiler. Jeg skulle gjerne ha sett noe slikt for busser også. Det er et paradoks at vi som kjører buss i bytrafikk og ofte krysser sykkelfelter for å komme inn til fortauet, og derfor trenger blindsonespeil hele tiden, svært sjelden har slike speil tilgjengelig.

Også ut fra holdeplasser trenger vi blindsonespeil, men da på venstre side. De to verste holdeplassene på min rute er Møllerveien mot sentrum og Jakob Kirke fra sentrum. I begge disse tilfellene må jeg langt til venstre for å komme ut i trafikken, og har svært dårlig oversikt over trafikkbildet så fort jeg er begynt å svinge ut -- også om jeg lener meg langt frem og til venstre. Dette er også to holdeplasser hvor bilistene som kommer bakfra sjelden overholder vikeplikten. Det heter seg i lovteksten at bussjåføren skal unngå fare, men disse bilistene skulle bare ha visst at jeg ikke ser dem før de suser forbi meg.

Ikke bare bilister, forresten. Jeg har aldri opplevd en motorsyklist slippe meg ut. Ikke mopedister eller syklister heller, og i motsetning til motorsyklistene ser det ut til at disse vil passere så nær bussen som overhodet mulig.

Baksiden ved dette å ha mange speil er at de stjeler utsyn i andre retninger. Dette gjelder spesielt for speilene på venstre side.

Alt er stort på store kjøretøyer, også blindsonene. Hold stor avstand.

lørdag 22. september 2007

Apropos holdeplassen Brugata

Jeg fikk bare lyst til å dele dette bildet, som jeg tok for noen dager siden:Bussen står stille fordi sjåføren ikke klarte å komme seg ut av krysset før fotgjengerne til høyre i bildet fikk grønn mann. Jeg insinuerer ikke at sjåføren har kjørt på gult eller rødt. Jeg vil heller legge skylden på programmeringen av lyskrysset. Etter min oppfatning blir det altfor fort grønt for fotgjengere etter at det er blitt rødt for kryssende trafikk.

Endelig II - med en bismak

På onsdag og mandag skrev Bussemannen og jeg om lukten av asfalt og politikere som kanskje holder løftene sine.

Dette burde vært fulgt opp på torsdag med dette innslaget, men lokale ukeaviser i papirutgave har en tendens til å bli liggende litt ekstra; det haster liksom ikke så mye.

Torsdag skrev Østkantavisa:

Neste torsdag (27. september) skal nemlig bydelsutvalget (BU) på Sagene ta stilling til et reguleringsforslag for Arendalsgata.

(...) bredere fortau, (...) innsnevret kjørebane med to og en halv meter. En egen sykkelvei er imidlertid ikke planlagt, men det legges opp til atskilte fotgjenger- og sykkelsoner på fortauet.

I utgangspunktet ser jo dette fint ut, men er det noe man har lært som Oslo-beboer en stund, så er det at politikere ofte fatter vedtak uten å sette seg inn i ting. Den siste bisetningen viser dette tydelig.

På nittitallet forsøkte Oslo kommune seg med flere slike løsninger rundt omkring, blant annet i Sognsveien sør for Ullevål stadion og langs Kirkeveien fra Ullevål sykehus til Majorstua. Konklusjonen den gangen var at man ikke lovlig kunne lage slike reserverte sykkelsoner på et fortau, og skillelinjene i malingen ble skrapet vekk. Ikke bare var det ikke juridisk dekning for løsningen, men det skapte farlige situasjoner, siden syklistene peiset på i større fart enn de kanskje ellers ville gjort. På Grünerløkka har vi en liknende løsning i Markveien som heller ikke fungerer: der er det et litt dårlig markert fysisk skille mellom sykkelvei og fortau, og i tillegg til alle virrende fotgjengere med og uten barnevogn, må de som sykler manøvrere seg mellom parkerte sykler, bildører som slenges opp og andre ting som er henstilt i sykkelfeltet.

Det er ingen grunn til å tro at dette skal fungere bedre i Arendalsgata. Syklister og fotgjengere vil dermed være til fare for hverandre på fortauet, mens andre syklister vil hisse på seg flere bilsjåfører mens de "snegler" seg avgårde i stakkarslige 20-30 km/t i vegbanen. Lokalbeboere vil på sin side også bli frustrert over at omtrent 20-30 parkeringsplasser forsvinner, slik at mengden dobbeltparkeringer øker.

Det er enklere å bare lage bredere fortau enn å lage en gjennomført løsning. Men politikere skal ikke bare velge de enkle løsningene, de skal også velge de gode og riktige løsningene. Lykke til, BU, neste torsdag får dere vise hva dere er gode for.

"rutinemessig beslaglagt"

Dagbladet refererer fra en trafikkulykke i Trondheim i natt.

"Ifølge Berglund [operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt] tyder mye på at mannen løp ut i veien og ble påkjørt i fotgjengerfeltet."

"bussjåføren har fått førerkortet rutinemessig beslaglagt"

Vi er rettsløse. En bussjåfør er avhengig av førerkort for å tjene til livets opphold. Her har en fotgjenger etter alt å dømme løpt ut i veien, klokken 00.34 en septembernatt, og levebrødet til en stakkars bussjåfør blir rutinemessig inndratt mens saken etterforskes.

Fagforeningene til oss yrkessjåfører anbefaler på det sterkeste at man IKKE samtykker i førerkortbeslag. Å ikke samtykke betyr ikke at man fraskriver seg noe ansvar, ei heller at man nekter å levere fra seg førerkortet, det betyr bare at Politiet får en tidsfrist på seg til å oversende saken til rettsvesenet.

fredag 21. september 2007

Peter N. Myhre -- ikke lenger helten

Oslo Sporveier har registrert at bussene blir veldig forsinket mellom Nationaltheatret og Brugata. Ikke et sekund for tidlig. Jeg har selv opplevd 40 minutter forsinkelse på denne strekningen (rutetiden er 9 minutter i rushet, 8 minutter ellers).

NRK Østlandssendingen melder at Oslo Sporveier vil stenge flere gater for biltrafikk, mens Peter N Myhre sier at dette er uaktuelt.

Her skal jeg kort oppsummere hva som er problemene i Tollbugata og Skippergata:


  1. Trafikk som kommer fra sidegatene og skal inn i Tollbugata, blir ofte stående slik at kollektivfeltet sperres, fordi filen for normal biltrafikk er full. Noen biler står også stille i kollektivfeltet mens de ivrig blinker til venstre for å vise at de har tenkt å flytte seg bare det blir plass til dem.

  2. Når bussene skal svinge inn i Skippergata fra Tollbugata, må vi krysse trafikken i venstre fil. Her får vi ingen hjelp av bilistene. Det hjelper heller ikke at det kommer såpass mye biltrafikk fra Skippergata at krysset som regel står fullt av biler, både fra Skippergata og fra Tollbugata. Det er ikke uvanlig å stå over både tre og fire perioder med grønt her før vi kommer oss inn i Skippergata. Hva med et eget lys for kollektivtrafikken her, slik trikken har fått noen kvartaler lenger oppe? Men da trenger vi noen flere sekunder enn de to trikken har fått.

  3. Skippergata står full av biler. Disse ser ut til å komme hovedsakelig fra Prinsens gate. På grunn av stadige feilparkeringer og vareleveringer på all stans forbudt vis-a-vis holdeplassen Kirkeristen, kommer ikke trafikken forbi når det står busser på holdeplassen. Og det gjør det jo ofte.

  4. Nå er heldigvis lyssignalene ved Karl Johansgate satt i drift igjen, men mange av forsinkelsene i sommer skyldtes trafikanter som ikke fikk seg til å sette av gårde over krysset, som jo i rushet er fullt av fotgjengere til enhver tid. At det også sto parkert en politipatrulje der hjalp ikke på eventyrlysten.

  5. Etter holdeplassen Kirkeristen skal vi først slåss med fotgjengere ved et fotgjengerfelt uten lysregulering. Så skal vi forsiktig liste oss over noen Tirpitz-plater mens vi slåss om plassen med fotgjengere som vimser rundt midt i veien. Deretter har vi vikeplikt for trafikken i Biskop Gunnerus' gate, mens vi også skal krysse nok et fotgjengerfelt uten lysregulering. Så er det feilparkerte vareleveringer, turbusser og annet slik at det tar tid å komme seg de siste hundre metrene i Skippergata. Er vi riktig heldige er det såpass mange turbusser, vareleveringer og personbiler som kjører ulovlig mellom Skippergata og Storgata at vi ikke kommer over på grønt, og må stå over en periode. Det er også temmelig vanlig at disse italienske monstertrikkene kjører på gult, og de bruker såpass lang tid på å komme over krysset at hele vår grønne periode kommer og går uten at vi kommer noen vei.

  6. Det siste punktet er krysset rett foran holdeplassen Brugata. Her er det ofte sperret for trafikk rett frem på grunn av kryssende trafikk som ikke kommer noen vei fordi fotgjengerne har fått grønt lys. Dette gjelder både trafikk som har kjørt på gult/rødt, og trafikk som kommer fra Storgata og skal inn i Lybekkergata.


Så hva mener jeg kan gjøres?

Sett ut personell for å passe på at uautorisert trafikk ikke kjører ulovlig i Stortingsgata, fra Skippergata til Storgata, og i Storgata ved holdeplassen Brugata.

Sett ut personell i lyskryssene i Tollbugata som kan sørge for at kryssene ikke stopper seg helt, og som kan hjelpe bussene inn i Skippergata.

Dette personellet trenger ikke bakgrunn fra Politiskolen. Vernepliktige soldater, for eksempel, kan gjøre dette.

Det ville også hjelpe om trikkeførerne i Storgata kjørte litt mindre aggressivt, og bremset ned når de så at de var i ferd med å få gult, men det er jo utopisk.

onsdag 19. september 2007

Endelig!

I love the smell of asphalt in the morning.

It smells like ... victory!Some day this war is gonna end.

Vel, nok Kilgore. Det er flott at vi endelig, etter over to års klaging, er blitt tatt på alvor, til tross for at kommentarene i media stort sett har gått på at vi som kjører buss er noen forferdelige sytepaver.

Det nye dekket er flott å kjøre på, enda så tynt det er. Tykkelsen på asfalten kan konkurrere mot hva turnerende gjestearbeidere har ord på seg for å legge, og jeg tror det vil oppstå vaskebrett nærmest over natten. Det gjør ingen ting, selv vaskebrett er bedre å kjøre på enn brostein.

Det er en skikkelig nedtur å komme rundt hjørnet ved Wessels plass og oppleve Nedre Vollgate i all sin grusomhet. Og her kommer vi frem til noe viktig: Det er nemlig ikke bare Stortingsgata som ødelegger busser og helse! Stortingsgata er spesiell bare fordi den ble laget humpete med vitende og vilje, mens de andre gatene bare er blitt slik på grunn av for dårlig vedlikehold.

Nedre Vollgate er nevnt. De andre verstingene på linje 54 er Prinsens gate, Tollbugata, Storgata, Hausmannsgate og Arendalsgata. Brekkeveien kan også legges til på denne listen, men jeg har et lønnlig håp om at de som legger opp rutene skal ta til fornuften og legge ruta til Kjelsåsveien i begge retninger igjen.

Egentlig burde hele byen helasfalteres. Byens gater har forfalt i mange år.

tirsdag 18. september 2007

Bussene våre er for tunge!

Ved Stilla, der Kjelsåsveien krysser Akerselva, kom det opp et skilt om akseltrykk i fjor. Det er forbudt å kjøre over der med akseltrykk over 8 tonn, som vist på bildet (skiltet vi ser baksiden av i bakgrunnen er det samme skiltet på motsatt side).Vi har lenge spøkt med at vi strengt tatt burde kaste ut passasjerene før vi kjører over, spesielt når vi har bussen full av skoleunger som skal til Teknisk Museum.

Jeg har imidlertid aldri sjekket akselvektene i vognkortet, jeg har bare visst at maks akseltrykk ligger over 8 tonn.

Gjett om jeg fikk et lite sjokk da jeg faktisk sjekket et vognkort forleden:Om jeg leser dette riktig, gir egenvekten alene bakakselen et akseltrykk på 8350 kilo. 8,35 tonn.

Kom og gi meg bot.

(Det går også 15-meters boggibusser og treakslede leddbusser, for ikke å snakke om all annen buss- og lastebiltrafikk over her, men jeg kjenner ikke til akseltrykkene for disse)

mandag 17. september 2007

Kan politikere holde løfter inngått før valget?


Tydeligvis kan noen av politikerne det.

Bildet er tatt på hjørnet av Klingenberggata og - TADA! - Stortingsgata litt før kl 21.

I kveld ble det altså fart på politi, Samferdselsetaten, feiemaskiner, asfaltleggere m.fl.

Politiets oppgave var hovedsakelig å sørge for at trafikken gikk som den skulle, dvs. at kun busser, trikker og kjøretøy involvert i arbeidet fikk komme til. Dette vil kanskje noen anse som selvfølgelig, i og med at det bare var ett ledig felt.

Da jeg sto på holdeplassen ved Nationaltheatret ble ett stk. sjåfør i Mercedes fra Norgestaxi blinket blidt i ansiktet av onkel, som måtte til med muntlig forklaring av hva det skiltet i starten av Stortingsgata betyr. Jeg behøvde ikke gå bort for å gjette hva det sto der.

I øyeblikket er det litt upraktisk for busser på vei fra Nationaltheatret i retning Jernbanetorget, siden det er omkjøring via Roald Amundsensgate og Rosenkrantz' gate, men det er vel verdt bryderiet.

I morgen får vi kanskje se om Bussemannen er fornøyd?

fredag 14. september 2007

Hvilken side skal man passere på?

Det er helt normalt at mopedister og tråsyklister forsøker å komme forbi bussen på kryss og tvers og på skrå, helt uten tanke for småting som trafikkregler eller egen dødelighet. Tvertimot, de beskylder gjerne oss som kjører store kjøretøy for å "kutte svingene" når det plutselig ikke lenger er en halvmeter ledig plass på høyre side av en buss eller lastebil som svinger til høyre.

Mange lastebiler har fått et stort klistremerke med teksten "Advarsel! Du er i min blindsone!", etter et initiativ fra Norsk Lastebileierforbund. Jeg vil ha noe slikt som dette på bussen min:

torsdag 13. september 2007

34-bussen og Maridalsveien

Det ser ut til å være minst én sjåfør på linje 34 som må lære seg Oslos geografi litt bedre.

For etpar uker siden kjørte jeg inn på holdeplassen Møllerveien (i retning Kjelsås) nederst i Maridalsveien, rett bak 34-bussen. Da kom det to kvinner løpende fra 34-bussen som ville inn på min buss. De skulle til Maridalsveien 3, og hadde fått beskjed fra føreren av 34-bussen om at de da måtte bytte til 54-bussen. Jeg ba dem om å snu seg, så ville de se rett på Maridalsveien 3.

Jeg trodde dette var en isolert hendelse, men denne uken var det to kvinner (ikke de samme to) som kom på bussen min på Bjølsen (retning mot sentrum). De lurte på om det var langt til Maridalsveien. Det var det jo i og for seg ikke, men jeg sa i stedet at Maridalsveien er temmelig lang og lurte på hvilket nummer de skulle til.

Ja, nå kommer det. De skulle til Maridalsveien 17 (Vulkan-hallen), og sjåføren på 34-bussen (som kjører rett forbi Vulkan-hallen) hadde sagt at de måtte bytte til 54-bussen for å komme dit. De var kommet helt til Bjølsen før de innså at de var på villspor.

Det kan virke som om denne sjåføren (eller disse sjåførene) ikke vet hvor Maridalsveien begynner, langt mindre at han selv kjører på den et stykke.

onsdag 12. september 2007

Gardebuss i grøfta

En sjåfør fra Garden har kjørt en buss i grøfta. Ifølge avisartikkelen fikk ikke sjåføren bremset, fordi "noe" hadde havnet under bremsepedalen. Sjåføren valgte derfor å styre bussen i grøfta for å unngå sammenstøt med bilen foran.

Gardens bussjåfører er såvidt jeg vet bare alminnelige vernepliktige soldater, rett nok med (ferskt) bussertifikat. En yrkessjåfør ville sannsynligvis satt på håndbrekket i stedet, ikke kjørt av veien...