onsdag 4. november 2009

Er du myk trafikant? Les her!

Vinteren er like rundt hjørnet. Det blir tidlig mørkt, våte veier stjeler mesteparten av lyset fra gatelykter og billys, og resten blir reflekser i veien som gjør det vanskelig å se. Tiden før snøen kommer er den mørkeste på hele året.

I Stjørdal omkom en 16-årig syklist i ettermiddag da han ble påkjørt mens han skulle krysse veien. Les om saken her og her. Ulykken skjedde ved 16-tiden, og kanskje trodde 16-åringen at det fremdeles var lyst nok til at han var lett å se.

Det er en tragisk ulykke, og jeg føler sterkt med alle de involverte. Som yrkessjåfør kan jeg allikevel ikke unngå å legge merke til at sykkelen ser ut til å være svært sparsommelig utstyrt når det gjelder lys og reflekser.

Motorkjøretøyer er normalt godt utstyrt med både lys og reflekser, og dermed lette å se. Syklister og fotgjengere er til gjengjeld svært vanskelige å se i skumring og mørke, spesielt om det er mange andre bevegelige lys til stede (for eksempel i en bygate).

Det er påbudt for syklister å bruke lys i mørke og usiktbart vær. Strafferammen er, som i dette tilfellet, dødsstraff.

Som fotgjenger bør du også passe på å ha refleks, helst dinglende, på begge sider -- også om du går på fortauet i byen.

søndag 18. oktober 2009

Enveisregulering

Det ser ut til at Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har ombestemt seg angående sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater.

Jeg har skrevet litt om dette i forbifarten nå nylig, og det er jo på en måte litt gledelig at man er villig til å se på saken på nytt.

Dessverre er det en del mangler og unøyaktigheter i VG-saken.

Bakgrunnen for denne saken er at det i 2004 ble åpnet for sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Men dette forutsetter skilting,…


I 2004 ble det ikke åpnet for det, det ble delvis gjenåpnet. Litt lenger tilbake i tid var det ikke noe forbud i det hele tatt, det var en beskrivelse i Skiltforskriften som ble endret tilsynelatende uten nøyere ettertanke.

I tillegg er det dårlig dekning for å hevde at det er forbudt å sykle mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. Jeg siterer igjen fra Skiltforskriften:

Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene.


Men ikke bare det, det er ikke noe eksplisitt forbud mot å sykle mot kjøreretningen dersom man ikke har passert skiltet. Det vanlige motargumentet mot dette under sjåføropplæringen er at skilt 526 Envegskjøring vil ha opplyst trafikanten om dette før han/hun snudde:

Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første vegkryss.


En bilist vil jo - med mindre det er feilskiltet - ha passert et slikt skilt eller skilt 302. Men en syklist kan komme fra mange steder, og ikke bare en eiendom eller sted hvor man har passert noen av disse skiltene. I Oslo er det mange steder hvor en syklist kan komme inn på en vei uten å ha mulighet til å se hvorvidt en gate er enveiskjørt eller ikke. Jeg tenker ikke på at man kommer fra skauen og en godt skjult sti, hopper over et gjerde, eller liknende, men f.eks. heller at man kommer fra en godt merket offentlig gang- og sykkelsti.

Dette hindrer ikke landets viktigste trafikkorganisasjoner i å mene at syklister skal være synske (se svarene på situasjon 5, og legg merke til følgende presisering i spørsmålet: "Avstanden mellom de to kryssene er ikke gitt, men kan være lang". Per 2003 mente altså representanter med uttalerett på vegne av ATL, Vegdirektoratet, NAF, Trygg Trafikk og Trafikkforum at man som syklist har ansvaret også for skilting man ikke kan være klar over. Jeg mener at disse svarene tilsier at vedkommende personer ikke burde ha førerkort, for en så liten trafikkforståelse skaper unødig risiko i trafikken.

Dersom noen veipolitikere, -byråkrater eller polititjenestemenn fortsatt mener at syklister skal være synske, så kan jeg godt ta med disse på sykkeltur i Oslo, kjøre ut i noen gater, og be de peke for meg hvordan jeg kan vite hvilken kjøreretning som er lov i dag. (Samtidig kan vi godt ta en liten titt på sykkelfeltenes merking, bredde og grad av respekt for disse blant andre trafikanter.)

Jeg ønsker meg en ny form for skilting av enveiskjøring som ikke baserer seg på et skilt som heter "Innkjøring forbudt" og synske trafikanter.

Jeg ønsker meg en skilting som tydelig markerer hva tillatt - eller kanskje anbefalt - kjøreretning er, også når man kommer fra gang- og sykkelstier. Så kan vi heller kanskje skaffe oss skilt hvor det står "sykling ikke tillatt" der hvor det virkelig kan være farlig, kanskje noen flere da gidder å respektere skiltingen også.

Jeg ønsker en nyskriving av trafikkreglene som lages med utgangspunkt i at veiene er til for flere trafikanter enn bilistene, at annen transport blir fullverdig. Ikke glem alle som nå bruker rullebrett (skateboard), rulleskøyter, rulleski, eller hva de nå skulle finne på å bruke!

Jeg ønsker meg at man ved gravearbeider og andre arbeider som sperrer gang- og sykkelsti/-vei eller fortau setter opp skilt om dette langt nok unna til at man finner trygge, lovlige alternativer.

Og så ønsker jeg at gang- og sykkelveier får tydelig merkede og lett tilgjengelige inn- og utveier, slik at man ikke halvveis oppe i en lang oppoverbakke blir utsatt for aggressive, farlige kjøremønstre fordi man tydeligvis skulle krysset en grøft for å være et annet sted. Hvem vet, kanskje de blir lettere å bruke for folk med mobile rullestoler også.

fredag 2. oktober 2009

Bussjåfør dømt for uaktsomt drap

Mens vi fortsatt er skremt av og snakker om den ferske dødsulykken på Strynefjellet, ble sjåføren som var innblandet i en tilsvarende ulykke i Verdal for to år siden i dag dømt til 75 dagers betinget fengsel.

Vi kan lese hos Yrkestrafikkforbundet (YTF) at lederen for den lokale YTF-avdelingen er veldig skuffet. – Dette er en trist dag for alle sjåfører. Ansvaret vi pålegges er umenneskelig. Sjåføren har 30 års erfaring, og har tidligere aldri vært blandet inn i noe alvorlig i trafikken, sier han.

Ulykken skjedde da bussen plutselig kom inn på et svært glatt område, og skled av veien. Tre ble drept og flere skadet. Dommen ble den samme som aktors påstand. Ifølge VG ble sjåføren dømt for uaktsomt drap og uaktsomhet med betydelig legemsbeskadigelse.

Sjåføren sitter med hele ansvaret for at bussen er skodd etter forholdene. Dommen gjør det klart at det er sjåføren som er uaktsom dersom disse nær-mytiske forholdene plutselig og helt uventet endrer seg radikalt til det verre.

torsdag 1. oktober 2009

Bruk av horn

Kjære medtrafikanter som har kjøretøy utstyrt med horn!

Vær snille, ikke bruk dette unødig!

Bruk det til å varsle fare, og ikke til:

 • hilsing
 • "klage" på trafikanter dere selv har vikeplikt overfor
 • "klage" på andre trafikanter som ikke gjør som dere vil
 • … vel, dere fatter poenget?
Det kan være veldig distraherende for andre trafikanter med et horn som tuter like i nærheten, det trekker oppmerksomheten vekk fra det øvrige trafikkbildet, og det kan føre til ulykker.

Dette er spesielt viktig nå som det er litt småglatt på veier som har fått sitt første høstregn, høstløv og kanskje første frost - kjøreegenskapene endrer seg drastisk, og da får et øyeblikks feilrettet oppmerksomhet fort konsekvenser.

Syklister bør være spesielt oppmerksomme på at bremselengden på sykkel i nedoverbakke kan bli katastrofalt mye lengre, og at trikkeskinner og metallrister er enda mindre morsomme enn til vanlig.

Takk for at de fleste av dere kjører oppmerksomt og varsomt!

torsdag 10. september 2009

Syklister bøtelagt for å sykle på rødt

I gårsdagens Aftenposten kan vi lese om syklister som blir bøtelagt for å ha syklet mot rødt lys i Oslo. Politiet har hatt en av sine sjeldne storaksjoner, og har denne gangen fokusert på det de oppfatter som problemkryss der det ofte skjer ulykker som involverer syklister.

Noen av dere lesere har kanskje også sett kveldens innslag i Dagsrevyen 21/Norge i dag.

De syklistene som ble intervjuet var ikke særlig angrende; det var lite respekt for formalitetene i trafikken, og at man ble tatt var jo bare et beklagelig uhell.

I TV-reportasjen så man også at det var en møtende syklist som brøt vikeplikten overfor en av syklistene som syklet på rødt - begge syklet jo nødvendigvis på rødt, men bare den ene ble stanset; politiet hadde hendene fulle.

Problemet med slike aksjoner er at de er rene skippertak. De bidrar ikke til noen økt respekt for trafikkreglene, de har kun en midlertidig symboleffekt. Alle vet at det sannsynligvis er trygt å bryte trafikkreglene etter hjertens lyst straks aksjonen er over, og at det fortsetter å være trygt til neste budsjettår, bare man passer på å ikke treffe på en annen type aksjon.

Det er flere problemer her, og det nest største problemet er politikerne våre, som ikke ønsker å rydde opp i et sinnssvakt kaos bestående av:

 1. Lovverk (inkl. forskrifter)
 2. Skilting og veimerking
 3. Håndheving
Før jeg gyver løs på disse, så vil jeg si hva det største problemet er. Det er trafikantenes egne holdninger til forholdet mellom seg og resten av trafikken. Vi glir stadig videre nedover i en egoismens spiral, hvor trafikkbildet til slutt bare handler om hvordan jeg best kan komme fram, og alle andre er idioter som hindrer meg i å komme to minutter tidligere fram til den avtalen som jeg allerede er forsinket til fordi jeg er en sosekopp.

Så til det som havner under politisk ansvar.

Det første problemet er det mest alvorlige. Trafikkreglene og skiltforskriften bidrar ikke til forståelse av trafikal jus. Reglene som involverer det jeg nå vil kalle «andre trafikanter» er i beste fall tvetydige, og i noen tilfeller også selvmotsigende på en måte som ikke klart tydeliggjør presedens. Trafikkreglene og skiltforskriften er nemlig laget først og fremst for biltrafikk, og all annen trafikk er klattet inn i forskriftene som en ettertanke. Alle oppryddingsforsøk har tydeligvis strandet.

Hvem kan med hånden på hjertet hevde at de vet når en syklist har vikeplikt og ikke i forbindelse med de forskjellige stedene en syklist kan oppholde seg, når det gjelder forholdet til andre trafikanter, opphør av evt. felt/merking, skifte av felt, fletting, kryssing, …
 • Gang- og sykkelvei
 • Sykkelvei
 • Sykkelfelt
 • Kollektivfelt
 • Heltrukket hvit eller gul sperrelinje
 • Fortauskant
 • Fotgjengerfelt
 • Sykkelovergangsfelt
 • Gang- og sykkelsti
 • Umerket sti
 • Plener
 • Skog og mark
 • … men pokker, det er da flere kategorier enn dette?
Det kribler sterkt i fingrene, og nei, det er ikke en gammel trafikkskade, men et ønske om å få til en genuin forenkling og opprydding i trafikkregler, lys, skilter og annen veimerking. En vakker dag har man kanskje skrevet noe og sendt det som brannfakkel i VG.

Det andre problemet er ikke bra det heller. Eksempel: for ikke veldig lenge siden (men noen mannsaldre, om vi skal regne politisk levetidshukommelse) ble det foretatt en endring i skiltforskriften som skulle redusere problemet med at syklister kommer i motsatt retning inn i envegskjørte gater. «Løsningen» ble å endre unntaket for skilt 302 Innkjøring forbudt fra å tillate syklister til følgende:
302 Innkjøring forbudt
Skiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevel foregå i samsvar med trafikkreglene.
Det var en hensikt med dette: man skulle begynne å bruke underskilt som eksplisitt tillater syklister å gjøre det som før var fullstendig tillatt, og dette skulle skje på steder hvor det var tilstrekkelig plass til at man kunne møtes trygt. Det ekskluderer f.eks. steder hvor brannbiler knapt nok kommer fram mellom parkerte biler.

Et av de få unntakene er det ene kontrollstedet for torsdagens aksjon: fra Hausmanns gate inn i Torggata er det et eget sykkelfelt på høyre side, med fysisk skille fra motgående enveiskjørt hovedfelt. Det er jo strengt tatt ikke et unntaksskilt, det er jo et separat felt, hvor skilt 302 ikke gjelder. Der går det dessverre helt feil, fordi skiltingen er utydelig, og man får syklister på kryss og tvers gjennom det som politiet helt riktig har bemerket at er et av byens farligste kryss.

Et annet unntak finner man i Drammen:

Bildet er tatt av Bussemannen

Lykke til med å finne flere slike eksempler. Å skilte om er dyrt, det koster visst noen tusenlapper per skilt.

Men kanskje man skulle sett noe på merking og skilting også, vi bruker jo penger på så mange rare tiltak at vi kanskje kunne tatt oss råd til noe som var litt viktig?

Til slutt er det dette med håndheving av de reglene vi har, da.

Det er jo lett komisk at man kjører igang slike kampanjer, når politiet ellers glimrer med sitt fravær, eller når de er tilstede, glatt ignorerer blatante, risikable brudd på trafikkbestemmelsene som foregår rett foran øynene sine, eller er den parten som begår nevnte brudd selv uten noen øyensynlig årsak som kunne gjort dette forsvarlig. Det er ikke få ganger hvor jeg har sett manglende handling fra politiet eller at de har gått foran med svært dårlig eksempel i trafikken. Flere ganger kjører de like dårlig som vi liker å anklage drosjesjåfører for å gjøre. (Rett skal være rett: mange politifolk er også svært oppmerksomme og hensynsfulle sjåfører, men de plager jo ingen…)

Når man daglig ser alvorlige trafikkforseelser innenfor et lite geografisk område hvor politiet ofte patruljerer for å få narkotikaselgere til å flytte seg 250 meter, og ukentlig selv utsettes for forsøk på kvestelser i trafikken, så blir man litt matt av å se slike aksjoner som går ut på å ta en trafikantgruppe for en dag. Om det er promillekontroll, fartskontroll, rødlyskontroll, lyskontroll eller hva spiller ingen rolle.

Ja, vi trenger en holdningsendring. Men det ville være en god start å gjøre det lettere å respektere lovverket, å respektere veimerkingen, og å respektere den nødvendige håndheving som finner sted, og ikke bare avfeie det som at man var «uheldig som ble tatt».

tirsdag 7. juli 2009

Unibuss Lillestrøm

Ja, så er Unibuss igang med kjøringen i Lillestøm og omegn (fra 1.juli 2009).
Her er det altså snakk om 145 busser fordelt på de forskjellige rutene.

Følgende bussruter har nå blitt overtatt av Unibuss:


331, 332, 334, 336, 339, 345, 452, 361, 363, 401, 404, 411, 412, 415, 417, 418, 419, 421, 422, 431, 435, 492, 499, 843, 845, 846, 847, 848, 851, 853, 855, 872 og 884.

Veldig spent på å se fremdriften i Lillestrøm. Det virker som om det har gått ganske bra hittill. Det har vel også noe å gjøre med at det er sommer og generelt lite busstrafikk. Sånn sett var det veldig bra dato å ta over et nytt anbudsområde.

Det var som kjent endel klabb og babb nå vi tok over Tønsberg, men det hadde altså mye å gjøre med at Vestviken trafikkselskap valgte å endre hele rutetilbudet i området samtidig med overtakelsen, hvilket førte til at Tønsbergsfolket (som det også er med folk flest: ikke visste forskjell på trafikkselskap og busselskap) ble veldig misfornøyde med hele Unibuss (som i seg selv var fullstendig uskyldig oppi det hele).

Nå er det bare å gi det litt tid, og se hvordan det utvikler seg...

fredag 19. juni 2009

Morgenstund med buss i grunn...


Morgenbussen

Dette med morgenbusser er ganske spesielt. Morgenbussene går grytidlig før de ordinære rutene, og de går helt egne traséer. Det er ikke vanlige mennesker som tar morgenbussene, det er en egen morgenbuss-klan, som består av arbeiderfolk som begynner på jobb flere timer før alle andre.

Når man vandrer avgårde til bussen kl. 04:30 om morgenen, er det som om hele verden er død. Ingen biler, ingen mennesker og ingen fugler som kvitrer. Bare morgenbussen lever, og den er det noe hemmelig og tilslørt over. Skiltkassen viser ingen nøyaktig destinasjon, den er kun skiltet med et nummer og "Morgenbuss" og medlemmene av morgenbuss-klanen vet nøyaktig hvor den går og hvor den skal. Bussen kjører gjennom tomme gater og plukker opp medlemmer av morgenbuss-klanen. Når bussen ankommer knutepunktet, Helsfyr kl. 04:45, triller det inn flere slike mystiske busser kun merket med nummer og "Morgenbuss". Plutselig blir det et yrende liv, og det flyr folk fra den ene bussen til den andre. Så finner alle sin plass, roen senker seg og bussen er på vei igjen, gjennom atter tomme, mørke gater. Om du er morgenfugl, kan du jo ta en sightseeing med en morgenbuss en gang, bare for å føle stemningen, og gjerne få dratt der du aldri ha vært før... Noen av disse rutene har drøye timeslange traséer.

mandag 15. juni 2009

Det er ikke lett å være snill trafikant


Som trafikant ser man stadig vekk disse idiotene, som klart og tydelig tilkjennegir at de VET de er idioter, ved å slenge på varselblinkerne.

Kanskje funksjonen burde fjernes fra moderne biler?

mandag 27. april 2009

Det nye Jernbanetorget

Det tok to år, og adskillige millioner kroner, men nå er endelig Jernbanetorget ferdig.

Nå er alt bare fryd og gammen.

Eller..?

Neida.

Det har allerede vært nødvendig med brannslukking, nærmere bestemt en asfaltklatt på et hjørne. Det har nemlig vist seg at det ikke er plass nok til at bussene klarer å komme inn på Jernbanetorget uten å legge bakhjulet oppå fortauskanten.Jeg tror jeg skal la bildet tale for seg.

onsdag 22. april 2009

Jernbanetorget gjenåpnes søndag 26. april.

Da blir det igjen store endringer i kjøremønster for bussene fra søndag morgen, da Jernbanetorget gjenåpnes.

Linje 30, 31, 31E og 54 (vestover) kjører fra Storgata ned Nygata og inn på Jernbanetorget (som ordinært før avsperringen). Holdeplassen ligger helt fram mot Karl Johans gate og det stoppes fortløpende bakover hvis det står buss på holdeplassen allerede. Dette betyr at passasjerene må følge godt med på hvilke busser som ankommer, fordi hvis en buss har stoppet som nr 3 i køen av busser, for av- og på-stigning, stopper den ikke flere ganger... så her må passasjerene være våkne hvis de vil med bussen.

Dette må bare bli sånn pga at veibredden forbi Jernbanetorget er redusert fra 2 filer til 1 fil... dette for å gjøre det penere (greit nok, jeg kjøper den), og for å gi trikken større plass (Hææ!!! hvorfor det? Hadde ikke trikken egne skinner før?). Det betyr at det ikke er mulig for busser å kjøre forbi hverandre på holdeplassområdet, som igjen betyr at det ikke stoppes flere ganger pr buss (for å unngå kilometer med kø midt i NORGES travleste veikryss). Jeg frykter mange frustrerte og irriterte passasjerer i tiden fremover...

I motsatt retning kjøres Tollbugata helt ned til Strandgata og inn på Jernbanetorget. Holdeplassen er helt framme ved den lysregulerte fotgjengerovergangen og det stoppes fortløpende bakover hvis det står buss på holdeplassen allerede. Altså samme prinsipp her... Følg med, folkens.

Dette er alt jeg hadde foreløpig, men kanskje jeg kommer med mer etterhvert...

tirsdag 3. februar 2009

Nye dører på Helsfyr!

Gladmelding til alle som tar t-banen til eller fra Helsfyr med barnevogn (og for alle oss andre også, egentlig):

De gamle, trange dørene fra bussterminalen ned til t-banen er nå byttet ut med en stor, automatisk skyvedør!

Endelig skal vi slippe dører som gir uskyldige mennesker et svingslag pga fartsvinden fra t-banen. Vi skal slippe å måtte vente til alle som kom med forrige tog er kommet ut før det er mulig å komme inn gjennom dørene.

Og alle med barnevogn eller stor koffert slipper å slite med å komme seg gjennom en dør som bare er aaaakkurat bred nok.