torsdag 14. januar 2010

Endelig...

Endelig skal det blir slutt på kortsalg på bussene i Oslo. Dette har de hatt i andre byer i Europa i lang tid. Endelig følger vi etter.

Kanskje med litt tid, så blir det fullstendig kontantfritt på bussene.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=593243

21 kommentarer:

bakkushan sa...

Jeg synes ikke dette i seg selv er noe å juble for.

Det er bra at sjåførene slipper å håndtere kontanter, men det finnes flere alternativer til hvordan man reduserer sjåførens risiko for ran.

Her er noen alternativer sortert etter (antatt) stigende kostnad:

* Forseglede seddelbokser som ikke bæres av sjåføren, men hentes av tyttebærpolitiet (altså ingen veksling av seddel til seddel, sedler > 200 kr = nei, slik at man slipper å ha veldig mye vekslepenger). Vekslepenger følger bussen, ikke sjåføren.
* Betaling hos sjåfør erstattes med automat på bussen. De fleste bussene i Oslo ser ut til å være laget for å ha plass til en slik automat.
* Det settes opp billettautomater på hver eneste holdeplass i Oslo.
* Egenandelen for kollektivtransport i Oslo-området fjernes, altså fullfinansieres kollektivtransporten. For dagens trafikknivå koster dette ca. 2 milliarder kroner i året ifølge Ruters regnskap og Jøran Kallmyr.

Anonym sa...

Bakkushan : Alle forslagene dine er sikkert fine løsninger, de, men først på sikt ! Her er det snakk om straksløsning ! Her har hovedverneombudene hos buss og trikk i Oslo gjort en kjempe jobb, og fått med seg arbeidstilsynet til å presse #ruter til å gjøre noe. Honør til dem !

bakkushan sa...

Problemet med straksløsninger er at de ikke bare ofte har utilsiktede tilleggseffekter, men at de ofte blir stående som permanente løsninger.

Derfor er det viktig å se på de alternative løsningene med det samme, slik at man ikke glemmer av andre viktige ting.

"Tenk på barna"

bussemannen sa...

Bakkushan: Jeg kjenner godt de to førerne som ble ranet. Jeg synes absolutt dette vedtaket er noe å juble over. Kanskje hindrer det at flere jeg kjenner blir ranet. Kanskje hindrer det at JEG blir ranet.

Så fort førernes sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt, kan man begynne å se på salgsløsninger som er sikrere for føreren. Reisepenger på flexuskort er én mulighet. Skuddsikkert bur for føreren er en annen (som ikke ville hindret det siste ranet).

Jeg har full forståelse for at Ruter vil ha salg av kort og billetter på buss og trikk i Oslo og Akershus, og det er selvfølgelig viktig å få til løsninger som fungerer godt også for turister og andre tilfeldige reisende, men førerens sikkerhet er viktigst.

bakkushan sa...

Ja, bussemannen, jeg tenker på barna jeg også.

Men det er lite produktivt for å få til en akseptabel løsning for passasjerene på sikt.

Nå har man løst problemet for bussjåførene, og da er det på tide å tenke på trafikantene.

bussemannen sa...

Ingen sier at problemet er løst.

Nå er det våpenhvile. Så begynner forhandlingene.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
bakkushan sa...

Og vi takker Østlandssendingen for info om at Arbeidstilsynet støtter bussjåførenes sak, på et vis.

bakkushan sa...

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6957597

Anonym sa...

Kanskje ikke rette sted å spørre, men:
Vet noen av dere hvorfor det plutselig brukes en salig blanding av materiell på linje 37? Inntil for få uker siden var det stort sett bare NG 313 Lion's City å se. Nå brukes ofte forgjengeren også (NG313) og gamle og nye Citaro'er. Hvorfor?

Anonym sa...

Jeg vet ikke grunnen, men det har vært endel omskiftninger når det gjelder hva slags busser som skal brukes på hvilke linjer på Alnabru nå i mars. Blant annet er etanolbussene flyttet fra linje 21 til linje 1 og 30.

Scott sa...

På linje 20 og 37 er det opprinnelig 'nye' 4-dørs MAN Lion's City som er kontraktfestet i anbudet. Med tiden har kontrakten blitt utvidet til også å inkludere forrige generasjon 3-dørs MAN Lions City-busser, da det er minimalt forskjell på disse (kun antall dører). Når det er sagt: Den siste tiden har vi utvidet kjøring for T-banens linje 1 (nå oppgradert til leddbusser) til Majorstuen. Det er klart at dette påvirker bussparken, og vi har altså ikke flere busser enn vi har. Derfor hender det at vi setter opp Mercedes Citaro for å dekke avgangene, når disse kommer inn etter rushtidtrafikk på 31E, for eksempel. Alternativet er jo innstilling. Tror vi alle er enig om at det da er bedre med feil type buss, enn innstilt avgang.
Også korrekt at de flotte etanolbussene (Scania) våre er dirigert over i hovedsak linje 30. Linje 21 kjøres nå med eldre Lion's City/Citaro-busser.

Anonym sa...

Selvsagt er det langt bedre med omrokeringer enn innstilling. Lurte bare på årsaken til materiellbyttet. Takk for svar :)

Anonym sa...

Derfor er etanolbussene borte fra 21 linjen:

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3577451.ece

Anonym sa...

Er det bare meg eller tolker svært mange av 37-førerne alltid lysreguleringen ved Stortorvet/Møllergata (retning Nydalen) til egen gunst?
I krysset er det et signal for kollektivtrafikk, og et vanlig trelyssignal for øvrig trafikk, som her går i midterste felt. 37-førerne kjører uansett på det lyset som først går i grønt.

Scott sa...

Hvilket også er helt riktig. Grønt indikerer at det er klart til å kjøre for kjøretøy som kommer den veien. Alle kjøretøy som kommer den veien. Grønt er grønt.

Ved siden av har vi en egen lysregulering med denne hvite pilen. Denne gjelder kun for buss.

Bussen kan altså kjøre på begge lys.

Ikke glem at dette er kollektivtrafikk, og én buss er viktigere enn fryktelig mange biler.

Anonym sa...

Er enig med deg i at en buss er viktigere å prioritere enn både 10 og 20 biler. Allikevel er jeg ikke enig i at sjåførene skal kunne "velge" hvilket lyssignal de kjører på.

I trafikkreglene heter det:
"Særskilt lyssignal for kollektivtrafikk, syklende eller gående gjelder foran annet lyssignal".

Siterer også fra Vegvesenets håndbok for trafikkreglene:
"[...] Det er nemlig viktig at enhver trafikant som, lovlig eller ulovlig, befinner seg på gangareal, sykkelareal eller areal for kollek-tivtrafikk, følger særskilt lyssignal slik at det ikke oppstår hinder for andre som vil fram".

Anonym sa...

Her må jeg si meg uenig med Scott, og anbefaler at han stanser den praksisen.

Vi må følge lyssignalene for den filen vi kjører i. Om vi ligger sammen med bilene nedover Tollbugata, kan vi ikke kjøre på sporveisgrønt. Om vi ligger i kollektivfeltet ved Stortorget, kan vi heller ikke kjøre når det blir grønt for bilene. Det er jo rødt lys (vel, hvit S) for kollektivfeltet!

Scott sa...

Enig i at vi ikke skal være til hinder for andre som vil frem, og at det derfor er alminnelig praksis fra min side og slippe frem biler på grønt, og deretter kjøre selv, men jeg kjører altså på både grønt og hvit pil. Er det ingen biler, så kjører jeg på grønt. Ved hvit pil er det 'ingen å ta hensyn til'. (Ikke misforstå den siste setningen, man skal jo alltid vise hensyn, men jeg referer til at ingen andre har kjøresignal når hvit pil lyser).

bakkushan sa...

Scott: du er klar over at den argumentasjonen er like gyldig for andre trafikanter som vil kjøre i strid med signal? "Så lenge det ikke er klart for de andre, så gjør det jo ikke noe..."