mandag 25. januar 2010

Bilist dømt for uaktsomt drap

I Nettavisen kan vi lese at det nå er avsagt dom mot bilisten som i mai var involvert i en ulykke som førte til at en kjent toppidrettstrener døde.

Min rettferdighetssans sier meg at dommen var rimelig.

Samtidig vet vi at liknende situasjoner oppstår flere ganger daglig i og rundt byene i Norge, og at det tilsynelatende bare er tilfeldigheter som gjør at ingen dør oftere.

Men det er en urovekkende holdning at bilisten mener han fortsatt ikke har gjort noe galt; han begrunner sin uskyld med at han skal ha sett seg godt for og har gjort "alt riktig", men likevel ikke sett fotgjengere som var på fortauet han skulle krysse.

Det er en viss lærdom å ta av det som har skjedd her, for alle trafikanter.

For myke trafikanter er den at man aldri kan stole på hva de andre trafikantene gjør, og at prisen for å gjette feil kan være døden eller et liv som invalid.

For trafikanter med kjøretøy, så burde lærdommen være at med større kjøretøy følger større konsekvenser og derfor større ansvar.

Ingen kommentarer: